#asb-menu ul{border:none;}#article-single .comment-count {text-align:center;width:39px;height:30px;line-height:40px;background:url(http://img12.imageshack.us/img12/272/324a.png) no-repeat center top;border-top:0px;}#article-single .comment-count a{color:# fb6cc0;} .yut-pg-container .pg-next {background:url(http://img215.imageshack.us/img215/1359/1a1lb.png) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous {background:url(http://img225.imageshack.us/img225/9500/1a2.png) no-repeat center top;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-next .ico, .yut-pg-container .pg-previous .ico {visibility:hidden;}.yut-pg-container .pg-next:hover {background:url(http://img215.imageshack.us/img215/1359/1a1lb.png) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-previous:hover {background:url(http://img225.imageshack.us/img225/9500/1a2.png) no-repeat center bottom;height:32px;width:32px;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page, .yut-pg-container .pg-break {background:transparent url(http://img62.imageshack.us/img62/9320/45345n.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-current-page{background:transparent url(http://img196.imageshack.us/img196/2370/324f.png) no-repeat center;border:0px;}.yut-pg-container .pg-page:hover, .yut-pg-container .pg-break:hover {color:white;background:transparent url(http://img254.imageshack.us/img254/5378/2121r.png) no-repeat center;border:0px}#dashboard-sidebar dt.init, #msg-and-action-block{background:transparent;}#dashboard-sidebar{float:right;}#dashboard-main{float:left;}.dashboard-widget #content, #inactive-widgets ul, #two-col-right, #two-col-left , #two-col-right .sidebar{background:transparent;border:0px;}#dashboard-widget li.customizable .bd{line-height:25px;font-size:12px;} .sidebar{background:transparent ;border:0px;} #w-profile-card{margin-left:0px!important;padding-bottom:0px;} #w-profile-card .bd,#widget-recentVisitor .bd{padding:0px 10px;} #w-profile-name{padding-top:20px;} #widget-recentVisitor .bd li {margin:0 5px;} .yui-b #sidebar1,.yui-t6 .yui-b {width:220px;} .widget{margin-top:40px;border:0px;} .widget-first-of-type {margin-top:0px!important;} .widget .hd{ background:transparent;} .widget .bd{ background:transparent;} .widget { background:transparent;} .widget .hd{background:url(http://img571.imageshack.us/img571/6498/pinkmintop.png) no-repeat center top;height:49px;width:220px;} .widget .bd{padding:0px 10px;background:transparent url(http://img15.imageshack.us/img15/2485/pinkminmid.png) repeat-y center top;width:200px;} .widget {padding:0px 0px 30px 0px;background:transparent url(http://img193.imageshack.us/img193/6421/pinkminbot.png) no-repeat center bottom;width:220px;border-top:0px;} .widget h3{text-align:center;font-size:0px;color:white;} #asb-menu li a {height:30px;line-height:30px;display:block;border:0px;color:#514A46;font-size:10px;} #asb-menu{width:970px;margin:1px auto;} #asb-header hgroup {visibility:hidden;} #asb-nav-update, #asb-nav-posts, #asb-nav-photo, #asb-nav span.ico, #asb-nav-mail, #asb-nav-yahoo, #asb-nav-help, #asb-nav-search span.search-secondary, #asb-nav li .divider{display:none;} #asb-nav-right{top:30px;} #asb-nav {padding: 0px 0px 50px 50px;} #asb-menu li{width:80px;text-transform:none;} #asb-menu li.first {width:100px;} #asb-nav li.nav-item a.nav-link:hover{color:# fb6cc0;} #asb-nav-search span.search-primary{background:transparent;border:0px;} #asb-nav-search button {display:none;} #asb-nav-search input {display:none;} #asb-nav li.nav-item a.nav-link:hover{color:# fb6cc0;} #asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;border:0px;} #w-profile-card{margin-left:0px!important;padding-bottom:0px;} #w-profile-card .bd,#widget-recentVisitor .bd{padding:0px 10px;} #widget-recentVisitor .bd li {margin:0 5px;} #widget-recentComment li,#widget-category li, #widget-recentPost .bd ul li {margin-left:2px;list-style:none;padding:5px 0px 5px 15px;border-bottom: 1px dashed #fb6cc0;background:transparent url(http://i.imgur.com/TOYn2.png) no-repeat left;} #widget-category li a{padding-left:0px!important;} #widget-recentComment li a,#widget-category li a{font-family: bree;color:# fb6cc0;} #widget-category li:hover a{color:# fb6cc0;font-family: bree;} #widget-recentComment li:hover,#widget-category li:hover{background:#fff url(http://i.imgur.com/5A3iN.png) no-repeat left;opacity: .5;} #widget-recentPost .bd ul li:hover{background:#fff url(http://i.imgur.com/5A3iN.png) no-repeat left;opacity: .5;} #active-widgets .widget,#inactive-widgets .widget .bd,#inactive-widgets .widget{background:transparent!important;height:60px;padding:5px;width:190px;} #active-widgets .sidebar {width:220px;} #comment-list .comment-reply { font-weight:italic; font-family: Comic Sans MS;color: #C71585; font-size:14px;} #comment-form{background:transparent;border:1px dashed #fc6b7a} #comment-form .fields .yut-btn{background:transparent url(http://i.imgur.com/VCsw2.png) no-repeat center;height:30px;width:30px;border:0px;} #comment-form .fields .yut-btn .sm{height:27px;padding:0px 5px;text-indent:9999px;width:27px;} .new-style-supplement #comment-list .comment-reply{background:# fb6cc0;opacity: .8;} #article-single.bd, #article-supplement, #article-bottom-nav, #article-list, #pagination-bottom, #emotion-carousel, #article-bottom-nav , #pagination-bottom {background:transparent;border:0px; margin-top:0px;} #article-navigation {margin-bottom:0px; background:transparent;height:80px; border:0px;} #article-top-nav {margin-bottom:0px;background:transparent url(http://i.imgur.com/ER3jZ.png) no-repeat center bottom;height:50px; border:0px;} #article-listing .article-listing-hd {font-size:0px;margin-top:0px;margin-bottom:0px;background:transparent;} #asb-header-ctn img{height:0px;width:0px;} #hd {margin-bottom:0px;border-bottom:0px solid white;background:transparent url(http://img688.imageshack.us/img688/7259/lovepinktop.jpg) repeat-y center bottom;height:770px; } html{background:#000 url(http://img442.imageshack.us/img442/4735/lovepinkmid.jpg) repeat center top fixed;} #ft{background:transparent url(http://img341.imageshack.us/img341/2876/lovepinkbot.jpg) no-repeat bottom center;height:354px;} #article-listing .img-wrap img {max-width:98%;float:left;padding:3px 10 10 10px;height:118px;width:118px;} #article-listing .img-wrap { float:left;padding:10px 10px 10px 10px;width:120px; background:transparent url(http://i1197.photobucket.com/albums/aa421/hades2000/trong-suot-png.png) no-repeat center!important;height:120px;padding:4px;border:solid #fb6cc0;border-width:1px 1px 1px 1px;} #ft{border:none;} #ft p, #ft ul {display:none;} #article-listing .article .summary {text-align:justify; color:# fb6cc0;float:right;width:220px; border:1px dashed #fb6cc0;padding:8px;} #article-listing .img-wrap img {max-width:100%!important;} #article-listing .article .meta {width:250px;float:right;position:absolute;top:20px;left:180px;} #article-listing .article .meta span {padding:0px 5px;} #article-listing .article{position:relative;} #article-listing .first-of-type .summary {margin:25px 20px 0px 0px!important;} #article-listing .first-of-type .meta {top:10px!important;} #article-single .bd{padding-top:30px;} #article-supplement .yui-nav{visibility:hidden;} #article-supplement.new-style-supplement{border-bottom:0px;} .new-style-supplement #comment-list .comment-reply { background:url(http://i.imgur.com/YfEqK.png) no-repeat bottom;border-top:1px dashed #fb6cc0;} a:hover{font-family:segoe print, Times;font-style:italic;color:#fb6cc0!important;text-shadow:2px 2px 2px #556600!important;background:transparent;} a{font-family:italic;}a:hover{color:# fb6cc0;text-decoration:none;}.first-of-type li:hover{background:transparent url(http://i.imgur.com/YTDaz.png);} #widget-recentVisitor .hd a,#w-profile-status .status-bubble ,.yut-pg-container .pg-previous .ico,.yut-pg-container .pg-next .ico,#article-single .emotion,#widget-searchbox,#article-single #socialGroup-bottom,#article-listing .article .meta .date,#article-listing .article .meta .view-permission,#article-listing .article .meta .divider,#widget-category li .ico,#article-breadcrumb,#article-navigation {display:none;} #comment-list .vcard {position:relative;} #comment-list .vcard a{z-index:9!important;} #comment-list .vcard img {height:60px;width:60px;} #comment-list .vcard span{font-size:0px!important;display:block!important;text-indent:9999px!important;background:url(http://i.imgur.com/uNRVi.png) no-repeat left top;height:70px;width:70px;position:absolute;top:0px;left:0px;} #comment-list .comment-content {margin-left: 70px;} #w-profile-card .status{border-color: # fb6cc0;font-size:12px;} #w-profile-card .status .text{color: # 006d00;height:50px;} #asb-menu{display:none;}{display:none;} #widget-externalSource {display:none;}

Chào mừng đến với WEVINA!

Hãy thiết kế website của bạn!

Trước tiên, bạn hãy chọn một mẫu website có sẵn trong tab [Layout]. Sau khi đã chọn được mẫu website ưng ý, bạn có thể dùng tab [Style] để tùy biến font chữ, màu sắc, background... cho phù hợp với thiết kế của bạn.

Thay đổi ảnh banner và tiêu đề cho website.

Bạn có thể chọn các ảnh có sẵn trong [Photo Gallery] hoặc tự upload ảnh lên website, chỉnh sửa nội dung tiêu đề...

Bạn cũng có thể tạo logo hoặc chỉnh sửa tiêu đề của website ở logo.

Bạn có thể dễ dàng thêm, sửa, xóa, ẩn hiện các trang của website bằng chức năng "Edit Navigation".

 

Thêm, chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...

Tập đoàn ăn chơi thô bỉ